Ga je mee naar buiten?
Dan zoeken we God.

Stichting Buitenkerk (i.o) organiseert eenvoudige, korte vieringen in de buitenlucht. Er is ruimte voor stilte, een vertelling of verbeelding, we zingen liederen, lezen een korte bijbeltekst en bidden voor de wereld en onszelf.

De vieringen zijn geschikt voor alle leeftijden. Aansluitend is er tijd en ruimte om elkaar te ontmoeten, te voetballen, hutten te bouwen of bijvoorbeeld een speurtocht te lopen.
buiten
De vieringen worden gehouden in een tent, midden in de wereld, midden in de schepping. Een tent onderstreept ook het tijdelijke karakter van onze ontmoetingen: we zijn als pelgrims onderweg en onze paden kruisen rondom de vieringen.

eenvoudig
De taal in onze gebeden en liederen is eenvoudig, niet simpel. We volgen een vaste, korte liturgie; de aankleding is sober en we zitten op de grond.

meditatief
De vieringen hebben een meditatief karakter. We zijn een poos stil en de liederen bestaan vaak uit korte teksten die meerdere malen worden gezongen. De liederen komen uit verschillende christelijke tradities, zoals Taizé en Iona.

speels
In de vieringen wordt een verhaal verteld of verbeeld: serieus, luchtig, aangrijpend of juist met humor. Elke keer anders, maar altijd verrassend en aanstekelijk.

zoekend
We zoeken samen naar God, in de verwachting en overtuiging dat hij zich laat vinden (niet grijpen) en bovendien op zoek is naar ons.
E-mail info@buitenkerk.nl
Volg ons op facebook.